instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

راهنمای شناسه سازمانی

راهنمای شناسه سازمانی

نشانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران توسط استاد قباد شیوا در سال ۱۳۷۶ طراحی شده است. در این نشانه، فردی با دست راست، با قلمی در دست در حال رسم دایره‌ای به استعاره از انجمن است. نشانه‌ی اولیه به صورت تصویری (Raster)  طراحی شد. در ادوار مختلف بنا بر ضرورت‌های چاپ و نیاز به استفاده بر روی زمینه‌های تیره فام، ویرایش برداری آن هم مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا همراه با نشانه، نوشته ای به قلم استاد شیوا و با دست خط ایشان در سمت راست نشانه طراحی شده بود اما با نظر استاد مرتضی ممیز و از آنجا که خوانا نبوده است، دست نوشته حذف شده و نوشته نشانه با قلم یا قوت در سمت چپ قرار گرفت. بعدها استاد صداقت جباری نوشتاری هنرمندانه به خط نستعلیق شکسته برای این نشانه طراحی کرد که مدت ها مورد استفاده قرار می گرفت. از آنجا که فلسفه اصلی این کتابچه تاکید بر نشانه انجمن قرار گرفته است، با وجود زیبا بودن این نوشته و از آنجا که به لحاظ دیداری، اصل نشانه را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت برای یکدست شدن فرم دیداری نشانه آن قلم از نشانه رسمی حذف و تنها یک استاندارد برای نشانه و ترکیب آن با نوشته، بگونه ای که در این کتابچه آمده است مجاز است؛ البته در موارد غیر رسمی و فیگوراتیو، استفاده از نوشته استاد جباری در کنار نشانه انجمن مجاز است.
نشانه انجمن به تنهایی و بدون نوشته مجاز به استفاده است. نشانه، تناسبات چارگوش دارد و درازا و پهنای آن برابر است. لطفا در طراحی ها از آخرین ویرایش برداری نشانه استفاده شود. در این ویرایش، خطوط روی دست به نمونه تصویری نزدیک شده و خط دایره کمی ضخیم تر شده است.

برای دانلود راهنمای شناسه سازمانی این قسمت را کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن