instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

بیانیۀ مشترک هفت انجمن هنرهای تجسمی ایران دربارۀ وقایع اخیر خوزستان

بیانیۀ مشترک هفت انجمن هنرهای تجسمی ایران دربارۀ وقایع اخیر خوزستان


ايران‌مان غمبار است و نگران،
اندوهگين است از غفلت در محافظت از میراث زیستی و فرهنگی، و نادیده انگاشتن صدای مطالبات اولیۀ مردم.
سالهاست هشدارها و توصيه‌های پياپي اهل فن جدي گرفته نشده و محافظت از خاك و آب و اقليم و فرهنگ و اقتصاد به حداقل‎ها كاهش یافته و امروز نیازهای اولیه و سلامت مردم با مخاطرۀ جدی روبرو شده است.
امروز خوزستان، سيستان و بلوچستان، اروميه، كردستان و ... يكي از پس ديگري، فراتر از آستانۀ تحمل‌شان فرياد دادخواهی مطالبۀ حقوق حقۀ خود را سر داده‌‌اند.
انجمن‌های هنرهای تجسمی ایران ضمن همدردي و همدلی با خواسته‌های به‌حق آنان، هرگونه پاسخ خشونت‌آميز را محكوم مي‎نمايد و رسیدگی عاجل و پایدار به درخواست‌های محقانه آنان را ضروری می‌داند.

انجمن تصویرگران ایران / انجمن خوشنویسان ایران / انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران / انجمن صنفی عکاسان ایران / انجمن هنرمندان سفالگر / انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران / انجمن هنرمندان نقاش ایران

 

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن