instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

ثبت آدرس جهت ارسال کارت و گواهی‌عضویت

ثبت آدرس جهت ارسال کارت و گواهی‌عضویت

 

اعضای محترم لطفا کسانی که اسامی آنها در لیست کارت و گواهی اعلام شده است از طریق این لینک آدرس خود را تا روز شنبه ۲۱ بهمن به روزرسانی کنند.

 

تذکر: در صورت عدم ثبت نشانی مرسوله به نشانی قدیم ارسال خواهد شد و هرگونه مغایرت و مرجوعی به عهده گیرنده خواهد بود.

 

باعرض پوزش از اعضایی که بعداز تاریخ اعلام شده حق عضویت خود را واریز و اسامی آنها در لیست اعلامی نمیباشد به دلیل عدم زمان کافی امکان چاپ کارت و گواهی آنها میسر نبوده و درصورت نیاز معرفینامه (با مخاطب) برای آنها صادر میگردد.

 

با احترام
دبیرخانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن