instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

دعوت به هم‌اندیشی درباره تعرفه‌ی انجمن

 دعوت به هم‌اندیشی درباره تعرفه‌ی انجمن

 

دعوت به هماندیشی درباره تعرفهی انجمن

کارگروه تعرفه از تمامی اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران دعوت میکند روز سهشنبه دهم بهمنماه از ساعت پنج تا هشت بعدازظهر در نشست هماندیشی در خانه هنرمندان ایران شرکت کنند.
هدف از این هماندیشی بهبود ساختار و شیوه محاسبه تعرفهی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است.
با توجه به محدودیت ظرفیت سالن امیرخانی، لطفا برای شرکت در هماندیشی از طریق این لینک ثبتنام کنید.
در صورتی که امکان حضور در این نشست را ندارید، میتوانید پیشنهادتان را دربارهی شیوه تعیین قیمت و تعرفه به آدرس ایمیل انجمن info@igds.ir ایمیل کنید.

یادآوری این نکته ضروریست که تدوین و انتشار «تعرفه رسمی خدمات و آثار طراحان گرافیک ایران» از شاخصترین فعالیتهای انجمن است که بسیاری از طراحان و سفارشدهندگان به آن رجوع و استناد میکنند. با این حال تعرفههایی که سالانه تعیین میشود همواره منتقدانی داشته و برخی به بالا یا پایین بودن تعرفه بعضی خدمات و بعضی به ساز و کار محاسبه آنها انتقاداتی وارد ساختهاند. با توجه به این موضوع و همچنین تأکید هیئت مدیره منتخب بر اهمیت مشارکت و همفکری اعضا، این نشست با هدف بررسی پیشنهادات شیوههای محاسبه برگزار خواهد شد تا کارگروه تعرفه بتواند فهرست تعرفهای جامعتر و فراگیرتر برای اعضای انجمن تدوین و در آستانه سال ۱۴۰۳ منتشر کند.

تعرفه ۱۴۰۲ به دلیل مشکلات پیش آمده برای هیئت مدیره پیشین در سال گذشته منتشر نشد و هیئت مدیره جدید نیز با توجه به باقی ماندن فرصتی کوتاه تا سال جدید، تصمیم گرفت هر چه زودتر برای تدوین تعرفهای برای سال ۱۴۰۳ اقدام کند.

 

 

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن