instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

قدردانی هیئت‌ مدیره‌ی منتخب

قدردانی هیئت‌ مدیره‌ی منتخب

 

انتخاب دهمین هیئت مدیرهی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اتفاق کمنظیری بود.
مشارکت بیسابقهی اعضا در این انتخابات، روزهای اوج انجمن را به یاد همه آورد و نشان داد چه اشتیاق فراوانی برای به اوجرفتن در انجمنمان وجود دارد. همچنین این نکتهی مهم را به رخ کشید که حضور در هیئت مدیرهای که با این مشارکت انتخاب شده، مسئولیت بزرگی است.
اکنون ما با اعتماد شما برای دهمین دورهی هیئت مدیره انتخاب شدهایم. ضمن ادای احترام و تشکر از این حضور و اعتماد، تمام توش و توانمان را برای به جا آوردن وظایفمان صرف خواهیم کرد.

همتم بدرقهی راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

با ادای احترام و سپاس: بهرام کلهرنیا، سعید باباوند، عادل صدرممتاز، حامد بیدی، محمدرضا خاکساری، نواب قزلباش، بهداد صالحی، علیرضا وکیلی ورجوی، میلاد قلیچ و حسین نوروزی و امیرسعید قالیچیها.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن