instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند (بخش ششم)

منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند (بخش ششم)

ایکو ـ دی. راهبر خلاق.

ایکو ـ‌دی. سازمان جهانی طراحی حرفه‌ای است. این سازمان  غیرانتفاعی، مستقل و به هیچ گروه یا سازمان سیاسی وابسته نیست، شبکه‌ایست که در اساس به اعضای خود استوار است، و اعضا، سازمان‌های ذینفعی هستند، که در حوزه‌ی تـخصص‌های مختلف طراحی که در رسانه‌ها گسترده شده است، کار می‌کنند. ایکو ـ‌دی در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ش.) تاسیس شد، و فعالانه ارزش‌های کار طراحی، فکرکردن، آموزش، تـحقیق و سیاست‌گذاری در این زمینه‌ی را ترویج و تبلیغ می‌کند. ایکوـ دی نـماینده بیش از یکصد‌و‌چهل عضو از شصت‌و‌هفت کشور و منطقه در سراسر جهان می‌باشد. اعضای ایکو ـ دی برای ارائه و نـمایاندن صنعت طراحی به همکاری میان رشته‌های مختلف و مؤثربودن سخنگویی دسته‌جمعی اعتقاد دارند.

تـماس:
ico-D Secretariat
secretariat@ico-d.org
http://www.ico-d.org/

تعریف کارهای حدس و گمانی

برای منظور ما «کارهای حدس و گمانی» اینطور تعریف می‌شوند: کار طراحی (و نیز مشاوره‌ای مستند)، که توسط طراحان حرفه‌ای و سازمان‌هایشان به صورت رایگان یا در مقابل دستمزدی اسـمی و صوری تولید و ارائه می‌شود. این شیوه کار بیشتر با حساب حدس و گمان و به خاطر گرفتن کاری جدید انـجام می‌شود.
با توجه به «نظامنامه‌ی حرفه‌ای نـمونه برای طراحان» (سند شماره ۱ـ) ایکو ـدی به همه طراحان توصیه می‌کند با یک چنین شیوه‌ای کار نکنند.
ما می‌دانیم که داشتن چنین موضعی برای طراحان و نیز سفارش‌دهندگان آن‌ها بهتر است، زیرا نه طراحان و نه سفارش‌دهندگان  نفعی از این شیوه کار نـخواهند برد.
درخواست ارائه کار به شیوه حدس و گمانی استثمار‌گرانه است زیرا در مقابل کار هیچگونه دستمزد و جبرانی برای طراح تضمین نـشده است. وقتی کاری بر اساس حدس و گمان انـجام شود، طراحان معمولاً  کار پژوهش و تـحلیلی که برای رسیدن به بهترین نتیجه در کار لازم است را انـجام نـمی‌دهند، زیرا با این شیوه هیچ ضمانتی برای جبران کار و کوششان وجود ندارد. این شیوه کار موجب به‌ تـحلیل رفتن و تـخریب تدریجی همه شاغلین این حوزه کاری؛ طراحان حرفه‌ای، مشاوران، شرکا یا اعضای تیم برنامه‌ریز استراتژیک سفارش‌دهنده، می‌شود.

چرا ما این‌کار را منع می‌کنیم

در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌های عضو ایکوـ دی  مخالفت خود را با  کار کردن با حساب حدس و گمان اعلام کرده‌اند، و برنامه‌هایی را  برای بالا بردن سطح آگاهی در این زمینه به اجرا درآورده‌اند:

ـ  تاثیرگذاری زیان‌آور چنین شیوه‌هایی بر کیفیت خروجی کسب‌وکار ما.
ـ  در نتیجه این تاثیرات رشد و ارتقای موقعیت و جایگاه طراحی در جامعه به عنوان حرفه‌ای مورد احترام محدود می‌شود.
ـ  تأثیر زیانبار بر اقتصاد می‌گذارد.

مخالفت با کار بر حسب حدس و گمان توسط سازمان‌‌های زیر اعلام شده است ولی محدود به آن‌ها نـمی‌شود:

استرالیا ـ انـجمن طراحان گرافیک استرالیا   AGDA
ایالات متحده ـ انـجمن حرفه‌ای برای طراحان   AIGA
ایالات متحده ـ انـجمن شرکت‌های طراحی حرفه‌ای   APDF
هلند ـ انـجمن طراحان داچ (هلندی)    BNO
بریتانیا ـ طراحی مبدع بریتانیا   BDI
بریتانیا ـ انـجمن طراحان گرافیک خبره   CSD
ایالات متحده ـ بنیاد طراحی جامع   CDF
اطریش ـ طراحی اطریش   DA
دانـمارک ـ طراحان دانـمارک   DD
بریتانیا ـ انـجمن کسب‌وکار طراحی   DBA
بریتانیا ـ شورای طراحی   DC
استرالیا ـ مؤسسه طراحی استرالیا   DIA
نیوزیلندـ مؤسسه طراحان نیوزیلند   DINZ
ایالات متحده ـ مؤسسه مدیریت طراحی   DMI
ایالات متحده ـ صنف هنرمندان گرافیک   GAG
هنگ‌کنگ ـ انـجمن طراحان هنگ‌کنگ   HKDA
ایرلند ـ مؤسسه طراحان در ایرلند   IDI
بین‌الـمللی ـ انـجمن تعامل طراحان   IXDA
بین‌الـمللی ـ نه! حدس‌وگمان   No!Spec
کانادا ـ طراحان ثبت‌شده اونتاریو   RGD
کانادا ـ انـجمن طراحان گرافیک کانادا   GDS
ایالات متحده ـ انـجمن طراحان خبری   SND
آفریقای جنوبی ـ شورای طراحان گرافیک آفریقای جنوبی think

مدیریت فراخوان‌های‌ درخواست کار از طراحان و‌ اجتناب از شیوه کارهای حدس و گمانی

مؤثرترین و اقتصادی‌ترین راه برای حل یک مسأله با طراحی اینست که یک طراح با تـجربه، گروه طراحی، یا  شرکت طراحی را با خدماتش درگیر آن مسأله کرد و با آن‌ها در روند کار همکاری نـمود. رویکرد قابل توصیه برای ارزیابی طراحان رقیب که بتوانند از عهده کار برآیند اینست که از آن‌ها نـمونه کارهای مشابه‌ گذشته‌ای را که در زمینه پروژه مورد نظر انـجام داده‌اند، را بخواهیم. پس از مرور این کارها اگر برای انتخاب نهایی طراح لازم باشد، از آن‌ها می‌خواهیم تا فکرهای اولیه‌ای را به صورت طرح پیشنهادی ارائه کنند، و تـمام هزینه  کار را به هریک از طراحانی که از آن‌ها کار خواسته شده باید پرداخت ‌شود.

شامل ملاحظاتِ خاص:

فراخوان‌های درخواست کار محدود
اگر می‌خواهید فراخوان درخواست ارائه کار، از تعداد محدودی طراح باشد، فهرست کامل طراحان مدعو باید در اختیار همه کسانی که از آن‌ها در خواست ارائه کار شده است قرار بگیرد.

فراخوان‌های درخواست کار باز و نامحدود
اگر نمی‌خواهید فراخوان درخواست ارائه کار، محدود به تعداد  معینی ازطراحان باشد، با این وجود باید فقط محدود به طراحان حرفه‌ای گرافیک و دانشجویان طراحی باشد.

فراخوان‌های درخواست کار از دانشجویان طراحی
اگر می‌خواهید فراخوان درخواست ارائه کار، برای دانشجویان طراحی باشد، باید اهداف آموزشی خود را از این مأموریت کاری به روشنی توصیف کنید. شایسته نیست که فراخوان درخواست ارائه کار طراحی که محدود به دانشجویان است، دلیلش فقط ملاحظات بودجه‌ای و مالی باشد.

فراخوان‌های درخواست کار از عموم
در فراخوان عمومی (هنگامی که شما می‌خواهید اشخاصی که طراح حرفه‌ای یا دانشجویان طراحی نیستند نیز در فراخوان شرکت کنند) کارهای ارائه شده باید محدود به فکرها و موضوع‌هایی باشد که شاید به طور کلی راهگشایی برای سفارش نهایی طراحی باشند. به هر حال، در طی فرآیند انتخاب کارها باید همچنان از راهنمایی‌های «فراخوان‌های درخواست کار محدود» پیروی کرد.

درخواست برای محتوای خلاقانه
اگر با اطمینان می‌خواهید که پاسخ دهندگان به فراخوان شما فکرها و ایده‌های خلاق به شما ارائه کنند، از پیش تعدادی از دفاتر طراحی را تعیین کنید و به طور محدود آن‌ها را به ارائه کار فرا بخوانید، و دستمزد همه رقیب‌های شرکت‌کننده را بپردازید. مقدار این دستمزد باید به طور واقعبینانه‌ای در حدود هزینه کارهای طراحی در پروژه‌های مشابه و در شرایط معمول باشد.

چه مقرراتی موضع ایکوـ‌دی درباره، کار با حدس و گمان، را تعیین کرده است؟

نظامنامه‌ی حرفه‌ای نـمونه برای طراحان (سند ۱) ایکوـ‌دی در سال ۱۹۸۶ برای اعضا تنظیم شد و در سال ۲۰۱۱ با اصلاحات تجدید نظر یافته و تصویب شد، در این نظامنامه آمده است که:
«هیچ طراحی نباید دعوت به ارائه کاری که به نظر می‌رسد ممکن است بدون پرداخت هزینه مناسب آنست بپذیرد. هیچ طراحی نباید به دعوت سفارش‌دهنده و یا به خاطر رقابت با همکاران دیگر انـجام کاری را بدون آنکه دستمزد مناسب آن کار را دریافت کند، بپذیرد. با این وجود طراح به دعوت سفارش‌دهنده می‌تواند برای امور خیریه یا سازمان‌های غیرانتفاعی کاری را رایگان و یا با نرخ کاهش داده شده قبول کند، به شرط آنکه آن مؤسسه طراح را به عنوان حامی خود در کارش، به میزان ارزش کامل دستمزد او، اعلام کند و به رسـمیت بشناسد.»*
«طراح پیش از پذیرفتن هر کاری باید به صورتی مشروح و فراگیر برای سفارش‌دهنده مبنای جمع هزینه و دستمزد خود را توصیف کند.»
[*توجه: مؤسسات عمومیِ دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی محسوب نمی‌شوند.]

حمایت از این سیاست

هیئت دبیران ایکوـ‌دی به اتفاق اعضای حرفه‌ای فعالانه می‌کوشد تا برای به اجرا درآمدن مؤثر این سیاست راهنمایی‌های لازم را انجام دهد. این سیاست یک موضع‌گیری داوطلبانه است که به تصویب هیئت اجرایی ایکوـ‌دی رسیده است و اعضای ایکوـ‌دی از آن حمایت می‌کنند. با اینکه ایکوـ‌دی اعضای خود را تشویق می‌کند تا این موضع را به صورت سیاستی ملی میان خود اتخاذ کنند، ولی موارد خاصی وجود دارد که قوانین ملی توانایی اعضا در اتخاذ این موضع را دچار محدودیت می‌کند، و این نیز مورد احترام ایکوـ‌دی می‌باشد.

پیش‌نویس طرح: آوریل ۲۰۰۶، مونترآل (کانادا).
مصوبه: اکتبر ۲۰۰۷، بیست‌ودومین مجمع‌عمومی ایکوـ‌دی، لاـ‌هابن (کوبا).

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن