instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند (بخش اول)

منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند (بخش اول)

ایکو ـ دی. راهبر خلاق
ایکو ـ‌دی. سازمان جهانی طراحی حرفه‌ای است. سازمانیست غیرانتفاعی، مستقل و به هیچ گروه یا سازمان سیاسی وابسته نیست، شبکه‌ایست که در اساس به اعضای خود استوار است، و اعضا سازمان‌های ذینفعی هستند، که در حوزه‌ی تـخصص‌های مختلف طراحی که در رسانه‌ها گسترده شده است، کار
می‌کنند. ایکوـ‌دی در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ش.)تاسیس شد، و فعالانه ارزش‌های کار طراحی، فکرکردن، آموزش، تـحقیق و سیاستگزاری در این زمینه‌ی را تریج و تبلیغ می‌کند. ایکوـ دی نـماینده بیش از یکصد و چهل عضو از شصت و هفت کشور و منطقه در سراسر جهان می‌باشد.
اعضای ایکوـ دی برای ارائه و نـمایاندن صنعت طراحی به همکاری میان
رشته‌های مختلف و مؤثربودن سخنگویی دسته‌جمعی اعتقاد دارند.

تـماس:
ico-D Secretariat
secretariat@ico-d.org
http://www.ico-d.org/

هدف نظامنامه
هدف نظامنامه اینست تا مبانی و اصولی جهانی برای استانداردهای اخلاق و رفتار حرفه‌ا‌‌ی در طراحی وضع شود، به طوریکه مورد پذیرش همه سازمان‌های عضو ایکوـ دی باشد.ر

تعریف‌ها
به خاطر اهداف این نظامنامه واژه «طراح» همه جا
* باید دربرگیرندۀ :
ـ  همه افرادی باشد، که با هدف و اراده به شکل‌های مختلف به خلق موضوع و داده‌های بصری؛ چه با مواد در سطح و فضای حقیقی، یا در محیط دیجیتال و یا کارهایِ بصریِ تـجربیِ آگاه و دارای معرفت، می‌پردازند. و در اجرا و نیز جنبه‌های نظری کارشان، رویکردی چندگانه، مختلط و میان‌رشته‌ای دارند.ر
ـ  همچنین «طراح»  به معنی کسی است که به صورت آزاد یا خویش‌فرما کار طراحی می‌کند، یا حقوق بگیر است و یا فردی است که در یک گروه طراح به صورت شرکت یا شکل‌های دیگری از مشارکت کار می‌کند.ر

تعهدات سازمان‌های عضو
اعضای ایکوـ دی پذیرفته‌اند که هرگاه در کشوری به غیر از کشور خویش کار کنند، باید نظامنامه‌ی حرفه‌ای مرتبط با اعضای آن کشور را رعایت کنند.

مسئولیت طراحان
در برابر اجتماع

ـ یک طراح این تعهد حرفه‌ای را می‌پذیرد، که باید استانداردهای اجتماعی و زیباشناسانه جامعه را از آنچه هست فراتر ببرد.

ـ یک طراح  این مسئولیت حرفه‌ای را می‌پذیرد تا سودمندترین کار را برای محیط زیست و طبیعت انـجام دهد.ر
ـ یک طراح باید با توجه کامل به شأن، حرمت و سربلندی حرفه کار کند.

ـ یک طراح نباید دانسته و آگاهانه خود را در موقعیتی قرار دهد، که منافع شخصی او با وظایف حرفه‌ایش ناسازگار شود.

در برابر سفارش‌دهنده
ـ یک طراح باید تا سرحد وظایف حرفه‌ای خود برای منافع سفارش دهنده کار کند.

ـ یک طراح نباید بدون اطلاع به سفارش‌دهندگان یا کارفرمایان به صورت همزمان طراحی کار‌هایی را انـجام دهد که با یکدیگر به صورت مستقیم در رقابت هستند، مگر در موارد خاصی که کار کردن همزمان طراح برای رقبای  است مختلف مرسوم است.

ـ یک طراح باید با تـمام دانش و اطلاعات دربارۀ اهداف، شیوه‌های تولید و یا سازمان و کسب‌وکار سفارش دهنده به صورت محرمانه رفتار کند، و نباید هیچگاه اینگونه اطلاعات را فاش سازد، مگر با موافقت سفارش دهنده. این مسئولیت طراح است تا اطمینان حاصل کند که همه کارمندان او نیز به محرمانه بودن این اطلاعات پایند هستند.

در برابر طراحان دیگر
ـ یک طراح نباید چه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم، کوشش کند تا کار طراح دیگر و جای او را بگیرد، و نیز او نباید با طراح دیگر آگاهانه و به قصد، با پایین آوردن قیمت کارش با طراحان دیگر رقابت کند.ر
ـ یک طراح نباید آگاهانه سفارش کار حرفه‌ای طراح دیگری را که در حال انـجام آنست بدون اطلاع دادن به او، قبول کند.

ـ یک طراح باید هنگام نقد کار طراحان دیگر بیطرف و با انصاف باشد، و نباید کار را تـحقیر و یا به شهرت همکاران آسیب بزند.

ـ یک طراح نباید درخواست سفارش‌دهنده را برای انـجام کاری قبول کند، که می‌داند اینکار به نوعی سرقت، یا اثر دیگران را به نام خود ارائه کردن است، وهمچنین او نباید آگاهانه به شیوه‌ای کار کند که شامل این نوع از سرقت شود.

دستمزد طراحان
ـ هیچ طراحی نباید به دعوت سفارش‌دهنده و یا به خاطر رقابت با همکاران دیگر انـجام کاری را بدون آنکه دستمزد مناسب آن کار را دریافت کند، بپذیرد. با این وجود طراح به دعوت سفارش‌دهنده می‌تواند برای امور خیریه یا سازمان‌های غیرانتفاعی کاری را با نرخ کاهش داده شده قبول کند، به شرط آنکه مؤسسه طراح را به عنوان حامی خود در کارش، به میزان ارزش کامل دستمزد او، اعلام کند و به رسـمیت بشناسد. این حق طراح است که حامی بودن او به طور رسـمی اعلام شود یا از آن امتناع کند.

ـ طراح پیش از پذیرفتن هر کاری باید به صورتی مشروح و فراگیر برای سفارش‌دهنده مبنای جمع هزینۀ دستمزد خود را توصیف کند.

ـ در صورتیکه طراح در شرکت، مؤسسه یا کسب‌وکاری دیگر منافع مالی دارد،  و مـمکن است به هنگام کار با سفارش دهنده  بر اثر توصیه سودی به او برسد، باید موضوع را از پیش به اطلاع کارفرما یا سفارش‌دهنده برساند.

ـ طراحی که از او خواسته شده است تا دربارۀ انتخاب یک طراح برای همکاری به کارفرما توصیه کند، نباید هیچگونه پرداختی به هیچ شکل از طراح توصیه شده قبول کند.

مسابقات
ـ توصیه می‌شود طراحان در هیچ مسابقه بین‌الـمللی چه محدود و یا آزاد و نامحدود و آزاد شرکت نکنند ، مگر آنکه سازماندهی آن بر طبق مقرراتی باشد که توسط «ایکوـ دی»، «آی‌سی‌اِس‌دی» و  «آی‌اِف‌آی» وضع شده است.

Icograda: International Council of Graphic Design Associationa : ico–D
The International Council of Societies of Industrial Design : Icsid
The International Federation of Interior Architects/Designers : IFI

تبلیغات
ـ هر مورد تبلیغات و اطلاع‌رسانی عمومی باید بیاناتش درست و بر پایه حقیقت باشد. باید گفته و بیانات این تبلیغات نسبت به سفارش‌دهنده و طراحان دیگر با توجه و منطبق با شأن و حرمت حرفه باشد.ر
ـ طراح می‌تواند به سفارش‌دهنده اجازه دهد تا از نام وی برای تبلیغات خودش همراه با موردی خدمات یا طراحی که او برایش  فراهم کرده است استفاده کند، اما فقط به شیوه‌ای که شایستۀ شأن و منزلت حرفه باشد.

ـ طراح نباید اجازه دهد نام او وابسته و همراه با طرح اجرا شده‌ای شود، که توسط سفارش‌دهنده آنقدر تغییر یافته که دیگر نتوان آنرا به طور اساسی کار اولیه و اصلی همان طراح تلقی کرد.ر

ناشر متن اصلی:
International Council of Graphic Design Associationa
The International Council of Societies of Industrial Design
The International Federation of Interior Architects/Designers
اقتباس و مصوبه ایکوـ دی ۱۹۸۳ و اصلاحات ۱۹۸۶. تـجدیدنظر ۱۹۹۷
اصلاح و تـجدید نظر شده و مصوبه بیست‌چهارمین مجمع‌عمومی ایکوـ دی ۲۸ـ۲۷ اکتبر ۲۰۱۱

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن