تخصص مورد نیاز: آشنایی به نرم افزارهای گرافیک درحد انجام وظایف محوله
توضیحات تکمیلی: کارآموز به صورت تمام وقت . در صورت موافقت مدیریت قابل مذاکره می باشد اولویت با ساکنین غرب تهران می باشد کارآموز می بایست تحصیلات مرتبط داشته و یا تجربه و مهارت کافی در حوزه طراحی گرافیک را دارا باشد آشنایی به فضای سوشال مدیا و تولید محتوا اولویت محسوب می گردد
"> تخصص مورد نیاز: آشنایی به نرم افزارهای گرافیک درحد انجام وظایف محوله
توضیحات تکمیلی: کارآموز به صورت تمام وقت . در صورت موافقت مدیریت قابل مذاکره می باشد اولویت با ساکنین غرب تهران می باشد کارآموز می بایست تحصیلات مرتبط داشته و یا تجربه و مهارت کافی در حوزه طراحی گرافیک را دارا باشد آشنایی به فضای سوشال مدیا و تولید محتوا اولویت محسوب می گردد
"/>
instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

کارآموز گرافیک

تخصص مورد نیاز: آشنایی به نرم افزارهای گرافیک درحد انجام وظایف محوله
توضیحات تکمیلی: کارآموز به صورت تمام وقت . در صورت موافقت مدیریت قابل مذاکره می باشد اولویت با ساکنین غرب تهران می باشد کارآموز می بایست تحصیلات مرتبط داشته و یا تجربه و مهارت کافی در حوزه طراحی گرافیک را دارا باشد آشنایی به فضای سوشال مدیا و تولید محتوا اولویت محسوب می گردد

اطلاعات استخدام

نام شرکت: آژانس تبلیغاتی یگانه
شهر: تهران
نوع همکاری: تمام وقت
جنسیت: مهم نیست

مشخصات شرکت

تلفن: 22355355
موبایل: 09382388461
ایمیل: yeganeh.tarahan@gmail.com
کارآموز گرافیک
حامیان انجمن