توضیحات تکمیلی: سلط بر نرم افزارهای تخصصی مانند Adobe Photoshop, Adobe Illustrator و indesign و سایر نرم افزارهای حوزه طراحی آشنایی با چاپ و انواع آن نظارت بر چاپ آشنایی کافی با حوزه تبلیغات، طراحی گرافیک و بسته بندی "> توضیحات تکمیلی: سلط بر نرم افزارهای تخصصی مانند Adobe Photoshop, Adobe Illustrator و indesign و سایر نرم افزارهای حوزه طراحی آشنایی با چاپ و انواع آن نظارت بر چاپ آشنایی کافی با حوزه تبلیغات، طراحی گرافیک و بسته بندی "/>
instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

طراح و گرافیست

تخصص مورد نیاز: Adobe Illustrator
 

توضیحات تکمیلی: سلط بر نرم افزارهای تخصصی مانند Adobe Photoshop, Adobe Illustrator و indesign و سایر نرم افزارهای حوزه طراحی آشنایی با چاپ و انواع آن نظارت بر چاپ آشنایی کافی با حوزه تبلیغات، طراحی گرافیک و بسته بندی

اطلاعات استخدام

نام شرکت: صنایع غذایی نگین شانا
شهر: کرج
نوع همکاری: تمام وقت
جنسیت: مهم نیست
سابقه کار: حداقل 3 سال

مشخصات شرکت

تلفن: 02634328743
موبایل: 09102065452
ایمیل: neginshanahr@gmail.com
طراح و گرافیست
حامیان انجمن