عنوان شغلی موردنیاز: کار آموز طراحی و گرافیک
تخصص مورد نیاز: آشنایی با مبانی طراحی و گرافیک و نرم افزار های گرافیکی (حداقل 1 مورد)
توضیحات تکمیلی: آموزش نرم افزارهای گرافیکی و ساختار و فرهنگ سازمانی و رشد و پیشرفت شخصیتی و کاری و ساخت آینده شغلی
">  
 
عنوان شغلی موردنیاز: کار آموز طراحی و گرافیک
تخصص مورد نیاز: آشنایی با مبانی طراحی و گرافیک و نرم افزار های گرافیکی (حداقل 1 مورد)
توضیحات تکمیلی: آموزش نرم افزارهای گرافیکی و ساختار و فرهنگ سازمانی و رشد و پیشرفت شخصیتی و کاری و ساخت آینده شغلی
"/>
instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

چاپ و گرافیک مهرگان

 
 
عنوان شغلی موردنیاز: کار آموز طراحی و گرافیک
تخصص مورد نیاز: آشنایی با مبانی طراحی و گرافیک و نرم افزار های گرافیکی (حداقل 1 مورد)
توضیحات تکمیلی: آموزش نرم افزارهای گرافیکی و ساختار و فرهنگ سازمانی و رشد و پیشرفت شخصیتی و کاری و ساخت آینده شغلی

اطلاعات استخدام

نام شرکت: چاپ و گرافیک مهرگان
شهر: تهران خیابان شریعتی پایین تر از سینما ایران ...
نوع همکاری: پاره وقت
حداقل تحصیلات: کاردانی
حداقل سن: 25
جنسیت: زن

مشخصات شرکت

تلفن: 02177655328
موبایل: 09338881015
ایمیل: printmehregan@gmail.com
چاپ و گرافیک مهرگان
حامیان انجمن