instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

تورنگ چماچم
تورنگ چماچم

دوچرخه های اشتراکی شیراز -(بیدود)
توضیحات اثر:

در این اثر با طراحی فونت و رنگ سعی بر آن شد تا به یک طرح هویتی جامع برای سازمان حمل و نقل شیراز و به صورت خاص دوچرحه های اشترامی رسید

کلمات کلیدی:
تلفن همراه: 09174445737
آدرس ایمیل: chamachamt@gmail.com
وب‌سایت: www.tourangchamacham.com
شبکه های اجتماعی:
تعداد افرادی که این اثر را دیده‌اند: 48
تعداد افرادی که این اثر پسندیدند: 0
به اشتراک بگذارید:
لطفا نظر خود را درباره اثر بالا وارد کنید.
حامیان انجمن