instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

نرگس کاشف
نرگس کاشف

به پرواز اندر آمد مرغ جانش
توضیحات اثر:

کارت تبریک عید نوروز برای فروش - از مجموعه برگرفته از اشعار قدیمی

تلفن همراه: 09125148186
آدرس ایمیل: nargeskashef@gmail.com
شبکه های اجتماعی:
تعداد افرادی که این اثر را دیده‌اند: 18
تعداد افرادی که این اثر پسندیدند: 3
به اشتراک بگذارید:
لطفا نظر خود را درباره اثر بالا وارد کنید.
حامیان انجمن