instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

فرخوان شرکت در نمایشگاه دومین رویداد هفته تایپ تهران

فرخوان شرکت در نمایشگاه دومین رویداد هفته تایپ تهران

فرخوان شرکت در نمایشگاه دومین رویداد هفته تایپ تهران

 

هفته تایپ تهران امسال نیز با نیت نشر آگاهی و دانش در زمینه طراحی تایپ فارسی برگزار خواهد شد. در این دوره قصد داریم تا با تمرکز بر ایجاد ارتباط میان دستاندرکاران عرصهی تایپ فارسی، طراحان، کاربران، دانشجویان و علاقهمندان این عرصه، فرصتی بسازیم برای گفتوگو، همافزایی و نیز معرفی طراحان تایپ فارسی.

دومین دوره هفته تایپ تهران در بخشهای نمایشگاه، نشستها و کارگاههای آموزشی در تهران برگزار خواهد شد. پیشبینی میشود نمایشگاه آثار در دیگر شهرهای ایران نیز به نمایش گذاشته شوند.

زمان برگزاری: پاییز ۱۴۰۳

ارکان دومین هفته تایپ تهران

 • دبیر اجرایی رویداد: عاطفه محمدی
 • دبیر اجرایی نمایشگاه: مجید شاه بداغی
 • مدیر هنری: علیرضا عسکریفر(استودیو کن/دو)
 • شورای مشاوران: امراله فرهادی، ساعد مشکی
 • شورای برنامهریزی: مسلم ابراهیمی، حامد بیدی، رضا بختیاریفرد، عاطفه محمدی
 • هم برگزارکنندگان: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن صنفی ویراستاران، مدرسه ویژه، کوییک استودیو
 • حامیان: خانه هنرمندان ایران، نرم افزاری مریم، فونت ایران، روزرنگ، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان

نمایشگاه رویداد در دو بخش برگزار می شود:

بخش حرفهای (غیررقابتی)

طراحانی که در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ فونتی سفارشی طراحی کرده یا به صورت عمومی منتشر کرده باشند میتوانند در این بخش شرکت نمایند.

اگر دارای شرایط شرکت در این بخش هستید و از طرف تیم برگزارکننده رویداد دعوتنامهای بهدستتان نرسیده، لطفا از طریق ایمیل زیر ما را مطلع نمایید.

tehrantypeweek@gmail.com

 

بخش تجربی (رقابتی)

این بخش مربوط به آثاری است که سفارشدهنده اختصاصی نداشته و از طریق فروشگاههای فونت و یا روشهای دیگر در اختیار عموم قرار نگرفتهاند.

 

 • شرکت دراین رویداد رایگان است.
 • پروژههای ارسال شده با رعایت شرایط فراخوان، توسط هیئت داوران انتخاب خواهند شد.
 • دریافت کتاب برای طراحانی که آثارشان در آن به چاپ رسیده است، شامل هزینه خواهد بود.(توضیح بیشتر در متن اصلی فراخوان)

 

جوایز بخش تجربی:

هیئت داوران از میان آثار ارسالی، 20 اثر را برای ورود به نمایشگاه و چاپ در کتاب رویداد، انتخاب خواهند کرد. 3 اثر از میان این 20 اثر برگزیده رویداد خواهند بود و برای توسعه و عرضه عمومی مورد حمایت فروشگاههای فونت ایران و نرم افزاری مریم (قلم برتر) قرار خواهند گرفت.

 

نحوه ارسال آثار:

 • هر طراح میتواند حداکثر ۲ اثر ارسال نماید.
 • پیشنهاد میکنیم پرزنت شما شامل موارد زیر باشد:
 1. توضیح کامل و کوتاه دربارهی هدف از طراحی فونت و پروسهی ایدهپردازی، دیزاین و تکمیل آن.
 2. نمایش کامل کاراکترست (حروف، اعداد و نشانهها)
 3. نمایش وزنها یا سبکهای مختلف خانواده فونت (در صورت امکان)
 4. نمایش متن در اندازههای مختلف (برای فونتهای ویژهی متن)
 5. نمایش خلاقانه حروف (متناسب با کارکرد فونت)
 6. نمایش ویژگیهای مختلف فونت در متن و در اندازههای مختلف
 7. نمایش فونت در زمینه رنگی
 • کل پرزنت باید حداکثر در ۶ صفحه A3 افقی نمایش داده شود.
 • پروژه خود را در یک فایل با فرمت pdf ارسال نمایید. حجم فایل ارسالی کمتر از ۵ مگابایت باشد.
 • لطفا همه موارد برای نمایش آثار را با دقت تهیه نمایید. درستی اطلاعات ارسال شده بر عهده شرکتکننده است.

نکته: برای اطمینان از بیطرفی در انتخاب آثار، نام طراح نباید در هیچ کدام از صفحات نوشته شود.

 

نحوه نامگذاری فایلها:

شماره اثر از  ۱ تا  ۳ - نام و نامخانوادگی - نام فونت - نوع فونت (متن یا نمایشی) - بخش نمایشگاهی (فونت سفارشی یا نشر عمومی). بهطور مثال:

۱ - عاطفه محمدی – دیباج – متن - نشر عمومی

 

 در صورتی که وزنها و سبکهای هر فونت در شیت جداگانه ارائه میشوند، در انتهای نام فایل، نام سبک یا وزن را بنویسید. بهطور مثال:

۱ -عاطفه محمدی – دیباج – متن - نشر عمومی - بلک

مهلت و روش ارسال:

 • دریافت آثار ۲۰ شهریور خاتمه خواهد یافت.
 • تمامی ملزوماتِ ارائه خود را به نشانی اینترنتی  tehrantypeweek@gmail.com و با عنوان بخش تجربی ارسال نمایید.

 

فایل اصلی فراخوان دومین هفته تایپ تهران را از اینجا دانلود کنید.

 

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن