instagram telegram
ellipse
تقویم رویدادها

خوشامدگویی به اعضای جدید انجمن

خوشامدگویی به اعضای جدید انجمن

 

خوشامدگویی به اعضای جدید انجمن

به اطلاع اعضای محترم میرساند، کمیته عضویت در اولین جلسه خود در تاریخ سوم دیماه ۱۴۰۲، آثار متقاضیان عضویت را مورد داوری قرار داده و ۱۴ نفر به عضویت انجمن در آمدند.

در ضمن به درخواست بازرس محترم آقای حسین نوروزی از سرپرست خوشه عضویت آقای علیرضا وکیلی ورجوی، تمامی آثار متقاضیان عضویت سال ۱۴۰۱ نیز مورد بازبینی و داوری قرار گرفته و عضویت ۲۵ نفر از آنها در انجمن نهایی گردید.

 

ضمن خوشامدگویی به اعضای جدید، اسامی بدین شرح می باشد:

سحر الهوردی، سیدناصر خادم، مرجان رهنما، بیتا شامقازانی، شادی شاهبختی، مریم شیخی، وحید صادقی، آرین عزیزی پناه، محمدعلی فاموری، محمود گل، فاطمه نجاتکار راغب، علیرضا نعمت الهی، سونیا هادیگل، سیدمحمد یاسینی اردکانی.

به اشتراک بگذارید:
آخرین اخبار

بیشتر بخوانید

حامیان انجمن