انتشارات

عنوان:

women of design( زنان در حرفه‌ی طراحی )

تالیف:

نویسندگان: Bryony Gomez-Palacio and Armin Vit

ناشر:

-

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نویسندگان: Bryony Gomez-Palacio and Armin Vit

مجموعه آثارخلق شده توسط طراحان گرافیک زن در سراسر جهان به شکل خارق العاده‌ای متنوع، غنی و مشهور است. اما هنوز در انتشار آثار‌شان از هم‌تایان مرد خود که شیوه‌ی ارائه کارها وآثار و موفقیتهایشان به طور پیوسته در نقطه‌ی توجه است، کمرنگ‌تر هستند؛ اما این روند خوشبختانه بصورت چشمگیری در حال تغییر است.
این کتاب به آثار، طرحها، مشاغل و موفقیتهای طراحان، نویسندگان، معلمان و سرمایه گذاران زن در سراسر دنیا می پردازد.
زنان در این کتاب به سه نسل تقسیم شده اند: سه نسلی که در شکل دادن به چشم انداز طراحی مدرن و جستجو برای تعریف حرفه‌ی طراحی گرافیک در 50سال گذشته کمک کرده‌اند. در مورد زنانی میآموزید که در تثبیت طرحها و تاثیر و اهمیت آنها کمک کرده‌اند و همچنین سنتهای خود را به شکلهای مختلف به قلمروهای جدید آورده اند.
زمانی که صفحات این کتاب را ورق می زنید، مجذوب داستانها و آثاری که این طراحان و معلمان به اشتراک گذاشته اند، می شوید.

در مورد نویسندگان این کتاب :
Bryony Gomez-Palacio و Armin Vit متولد مکزیک و از طراحان برجسته گرافیک هستند‌. آنها موسس شرکت under consideration هستند، شرکت آنها یک شبکه گرافیکی در حال رشد که به پیشرفت حرفه گرافیک می پردازد. از کارهایشان راه انداری دائر المعارف طراحی است که این مجموعه جزئی از رشد در طراحی به حساب می آید.
هر دوی این نویسندگان دارای تجربه های متنوعی در زمینه ی هویت سازمانی و برند، بسته بندی، طراحی وب سایت و طراحی کتاب و مجله هستند و در حال حاضر بر روی یک کتاب مرجع 400 صفحه ای که به عنوان راهنمایی در طراحی گرافیک به کار گرفته می شود، کار می کنند