انتشارات

عنوان:

30

تالیف:

نمایشگاه پوستر های نسل نو طراحان گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نمایشگاه پوستر های نسل نو طراحان گرافیک ایران

زاویه ی نگاه: منهای 30

طراحی پوستر در همه جای دنیا برای طراحان گرافیک جذابیت ویژه ای دارد. دلیل این جذابیت را می توان در تفاوت هایی جست و جو کرد که پوستر با دیگر آثار گرافیکی دارد….