انتشارات

عنوان:

گوشه

تالیف:

سومین نمایشگاه موزه گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : سومین نمایشگاه موزه گرافیک ایران


سومین نمایشگاه موزه‌ی گرافیک ایران، این بار به محصولاتی از هنر گرافیک اختصاص یافته که برای موسیقی کار شده اند. تاریخ برگزاری این نمایشگاه شهریور  1392 در موزه‌ی امام علی (ع) ست و این کارنما در برگیرنده‌ی گزیده‌ای از آن ست……..