انتشارات

عنوان:

کن کاتو در تهران

تالیف:

نمایشگاه آثار کن کاتو

ناشر:

شرکت چاپ و نشر هنر معاصر

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نمایشگاه آثار کن کاتو

کتاب مربوط به نمایشگاه آثار کن کاتو، طراح گرافیک استرالیایی است که هم زمان با هفته طراحی گرافیک تهران از 8 اردیبهشت تا 8 خرداد 1394 در موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شده است…..