انتشارات

عنوان:

روان شناسی تبلیغات

تالیف:

باب ام. فنیس- ولف گانگ اشتروب. مقدمه: پروفسور سید محمد اعرابی

ناشر:

انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری)

قیمت:

۲۰۹۰۰۰ ریال ریال

نوبت چاپ:

چاپ اول ۱۳۹۲

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : باب ام. فنیس- ولف گانگ اشتروب. مقدمه: پروفسور سید محمد اعرابی

تالیف: باب ام. فنیس- ولف گانگ اشتروب. مقدمه: پروفسور سید محمد اعرابی
مترجمان: محسن شاهین پور، سمیه اوّلی| ناشر: انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری)
نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۲| قیمت : ۲۰۹۰۰۰ ریال
قطع کتاب: ۱۶.۵ در ۲۳.۵
تعداد صفحات: ۵۴۲ ص
مرکز فروش: تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت، پلاک ۲۳ و تلفن مرکز پخش: ۶۶۴۶۰۹۹۳، ۶۶۴۶۹۹۵۱