انتشارات

عنوان:

کتاب نشان اردیبهشت شماره 4

تالیف:

گزیده مقاله‌های چهارمین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1393

ناشر:

نشر داروگ نو

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : گزیده مقاله‌های چهارمین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1393

این کتاب مجموعه ای از بیست و دو مقاله برگزیده از چهارمین دوره‌ی نشان اردیبهشت در سال 1393 است. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به منظور تشویق و گسترش مباحث نظری طراحی گرافیک تا کنون چهار دوره‌ی نشان اردیبهشت را برگزار نموده است…..