انتشارات

عنوان:

کتاب نشان اردیبهشت شماره 3

تالیف:

گزیده مقاله‌های سومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1391

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول 1392

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : گزیده مقاله‌های سومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1391

این کتاب مجموعه ای از دوازده مقاله برگزیده از سومین دوره‌ی نشان اردیبهشت در سال 1391 است. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به منظور تشویق و گسترش مباحث نظری طراحی گرافیک تا کنون سه دوره‌ی نشان اردیبهشت را برگزار نموده است…..