انتشارات

عنوان:

کتاب نشان اردیبهشت شماره 2

تالیف:

گزیده مقاله‌های دومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1389

ناشر:

یساولی

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول 1390

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : گزیده مقاله‌های دومین فراخوان پژوهشی طراحی گرافیک ایران/1389

این کتاب مجموعه ای از پانزده مقاله برگزیده از دومین دوره ی نشان اردیبهشت در سال 1389 است. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به منظور تشویق و گسترش مباحث نظری طراحی گرافیک تا کنون دو دوره ی نشان اردیبهشت را برگزار نموده است…..