انتشارات

عنوان:

کتاب ۷ توصیه برای پیش گیری از بیماری های اسکلتی و عضلانی در طراحان گرافیک

تالیف:

دکتر کیوان هنرمند

ناشر:

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

قیمت:

. ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

. ریال

تعداد صفحات :

۲۱