انتشارات

عنوان:

پروژه ی آفتاب برای ژاپن

تالیف:

مجموعه آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه بین المللی پوستر پروژه ی آفتاب برای ژاپن

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : مجموعه آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه بین المللی پوستر پروژه ی آفتاب برای ژاپن

پروژه ی آفتاب برای ژاپن

رنگ های شما می تواند دگرباره سرزمین طلوع خورشید را روشن سازد

خرسندم از این حرف پس از تقریبا دو سال تلاش بسیارخبر گشایش نمایشگاه پروژه ی آفتاب برای ژاپن در تهران را اعلام نمایم……