انتشارات

عنوان:

ویژه نامه حرفه:هنرمند شماره ۶۸- تابستان ۹۷

تالیف:

-

ناشر:

شرکت چاپ و نشر هنر معاصر

قیمت:

300000 ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : -

تابستان ۹۷- ویژه‌ی گرافیک منتشر شد. در این ویژه‌نامه سعی شده
تا جای ممکن مسائل و مشکلات تایپو‌گرافی و تایپ‌دیزاین را مورد بررسی قرار دهد.
.