انتشارات

عنوان:

ویژه نامه حرفه:هنرمند شماره ۶۲- زمستان ۹۵-

تالیف:

-

ناشر:

-

قیمت:

200000 ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : -

در این ویژه نامه سعی شده علاوه بر معرفی حیطه های مختلف گرافیک دیجیتال، تاثیر تکنولوژی بر گرافیک دیزاین و نکات مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گیرد.