انتشارات

عنوان:

نورالدین زرین کلک

تالیف:

هفته طراحی گرافیک, تهران 1394

ناشر:

شرکت چاپ و نشر هنر معاصر

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : هفته طراحی گرافیک, تهران 1394

نورالدین زرین کلک متولد 1316

تحصیلات:

دکترای دارو سازی (دانشگاه تهران) 1341/ کارگردانی انیمیشن( آکادمی سلطنتی بلژیک) 1972

فیلم ها:

وظیفه اول 1349/ زمین بازی با بوش 1350/ فیلیپ و قطاری از هنگ کنگ 1351 ……