انتشارات

عنوان:

موزه گرافیک ایران

تالیف:

این کتاب شامل گزیده ای از آثار گنجینه ی موزه ی گرافیک ایران است

ناشر:

سازمان زیبا سازی شهر تهران

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : این کتاب شامل گزیده ای از آثار گنجینه ی موزه ی گرافیک ایران است

این کتاب شامل گزیده ای از آثار گنجینه ی موزه ی گرافیک ایران است……