انتشارات

عنوان:

مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران

تالیف:

پرویز تناولی

ناشر:

نظر

قیمت:

480000 ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : پرویز تناولی

مقدمه ای بر تاریخ گرافیک در ایران…