انتشارات

عنوان:

مروری بر پوسترهای تایپوگرافی 4 نسل طراحان گرافیک ایران

تالیف:

مروری بر پوسترهای تایپوگرافی 4 نسل طراحان گرافیک ایران

ناشر:

کیان چاپ

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : مروری بر پوسترهای تایپوگرافی 4 نسل طراحان گرافیک ایران


مروری بر پوسترهای تایپوگرافی 4 نسل طراحان گرافیک ایران