انتشارات

عنوان:

فونس هیکمن در تهران

تالیف:

نمایشگاه پوستر و سخنرانی فونس هیکمن

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نمایشگاه پوستر و سخنرانی فونس هیکمن