انتشارات

عنوان:

طراحی حروف/ سرو نقره‌ای 92

تالیف:

آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

پس از پیدایش انسان و رشد فرهنگ در زندگی جمعی او؛ و به کاربردن تصاویر رمزگونه ی آغازین که امروزه به عنوان پیش الفبا می شناسیم؛ خط، راهی پر فراز و نشیب پیموده و بسی آرایش و پالایش به خود دیده است…. می توان این گونه برداشت کرد که خط فارسی نیز به گونه ای ، ارمغان و دنباله ی همین تلاش هنرمندانه و افکار نغز است که امروز به دست ما رسیده است…. سرو نقره ای با نگاهی ویژه به طراحی فارسی می کوشد این بخش مهم از گرافیک معاصر کشورمان را بازنگری کند، آن را به نقد بکشدو فضایی برای گفت و گو پیرامون آن فراهم سازد……..