انتشارات

عنوان:

سرو نقره‌ای 90

تالیف:

آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران


دومین نمایشگاه سرو نقره ای همچنان در راستای متوازن کردن ارزش های انواع  فعالیت های  طراحی گرافیک است. این که ما اعتبار هر نوع فعالیت گرافیک را همتای اعتبار بارزترین نوع فعالیت قرار دهیم مسوولیتی که این نمایشگاه بر عهده دارد. این نمایشگاه قصد دارد مرزهای کشیده شده مابین گرافیک تبلیغاتی و هنری را بردارد  و اصل ریشه ی هر دو را که طراحی گرافیک (گرافیک دیزاین) است، را به نمایش بگذارد…….