انتشارات

عنوان:

سرو نقره‌ای 89

تالیف:

آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

162000 ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران


این کتاب حاوی آثار راه یافته به سرو نقره‌ای 89 ، نخستین نمایشگاه سالانه ی منتخب آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است، که به مناسبت هفته‌ی گرافیک ایران در آبانماه 1389 در خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شده است.