انتشارات

عنوان:

سرونقره‌ای 94

تالیف:

آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

نمایشگاهی که ملاحظه می فرمایید، چهارمین دوره از نمایشگاه های دو سالانه ی سرو نقره ای است. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، منتخبی از دستاوردهای اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک در دو سال گذشته می باشد. در ابتدا باید گفت که کیفیت این نمایشگاه نمی بایست فقط و فقط در حد و اندازه ای توان اعضای انجمن ارزیابی گردد، چراکه امروزه میزان درخواست از طراحی گرافیک عامل کننده ای در تعیین کیفیت آن است. عاملی که نه کیفیت، بلکه کیت آن نیز مشخص می کند………