انتشارات

عنوان:

دوازده دنیا

تالیف:

نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب های کودکان معاصر چک

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب های کودکان معاصر چک

جمهوری چک سابقه درخشانی در فیلم های کودکان دارد. فیلم سازانی مثل کارل زمان و یرژی ترنکا نمونه هایی هستند که نمایشگر وسعت و عمق تاریخی زمینه های توجه به دنیای کودکان در این سرزمین را نشان میدهند….