انتشارات

عنوان:

حرفه هنرمند – نشریه‌ی هنرهای تصویری-(شماره 55 ویژه بهار1394)

تالیف:

-

ناشر:

انتشارات و تبلیغات کتیبه

قیمت:

180000 ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : -

بررسی و شناخت مفهوم طراحی گرافیک محیطی و اهمیت آن موضوع اصلی این ویژه نامه حرفه:هنرمند است. طراحی گرافیک محیطی در مدرسه های متولی آموزش طراحی گرافیک ما به درستی شناخته نشده و اگر هم در مواردی معدود بحث های آکادمیکی در این موضوع مطرح می شود کفایت نمی کند. نظام آموزش مدون و کافی برای تربیت علاقمندان و دانشجویان رشته طراحی گرافیک؛ به خصوص در بخش مسیر یابی . طراحی  نشانگان وجود ندارد…………