انتشارات

عنوان:

جهت اطلاع/ ویژه نامه‌ی سرو نقره‌ای 96

تالیف:

خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

فهرست:

یادداشت دبیر سرو 96

بیانیه ی هیات مدیره

بر ما طراحان چه رفته است؟

گزارشی از سرو پنجم

پلاکارت

انجمن یک شهر است

صنفی ترین سرو نقره ای

اختتامیه ی سرو نقره ای 96

برگزیده گان سرو نقره ای 96

نشست تخصصی تایپ دیزاین