انتشارات

عنوان:

جهت اطلاع/ شماره 53 / ویژه‌نامه اعضای افتخاری جدید

تالیف:

خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

فهرست:

4/ علی اکبر صادقی

10/ ایرج انواری

15/ خسرو بیات

18/ اعضای افتخاری