انتشارات

عنوان:

جهت اطلاع/ شماره 52/ پاییز 1395

تالیف:

خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

ناشر:

شرکت چاپ و نشر هنر معاصر

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : خبر نامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

فهرست:

3/ ما آرتیست نیستیم!؟

11/ سخنرانی بهرام کلهر نیا در ” بسته‌ها ”

12/ سخنرانی علیرضا مصطفی زاده در ” بسته‌ها”

14/ جاده‌ها منتظرند: طراحان را فرابخوانید!

16/ پیمان فراموش شده

17/ چالش‌های صنفی ما

18/ تکالیف مالیاتی ما

19/ هفت قدم آغاز کسب و کار

20/ نگاهی به جایگاه گرافیک ایران در عرصه بین‌المللی

23/ توران خانم عاشق گنجشک ها بود

24/ آموختن برای زیستن: زیستن برای آموختن