انتشارات

عنوان:

استفان زاگمایستر در تهران

تالیف:

نمایشگاه گزیده آثار, سرو نقره ای 92

ناشر:

آبان

قیمت:

- ریال

نوبت چاپ:

اول

قطع :

ریال

تعداد صفحات :

مروری بر کتاب به قلم : نمایشگاه گزیده آثار, سرو نقره ای 92

این کاتالوگ به مناسبت نمایشگاه گزیده آثار استفان زاگمایستر در سرو نقره ای 92 , موزه امام علی (ع), تهران منتشر شده است.

استفان زاگمایستر, متولد 6 آگوست 1962 در برگنز اتریش…….