فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

گرافیست

نام شرکت:

پردازش و ذخیره سازی سریع داده

تخصص:

طراحی کاتالوگ، بنر تبلیغاتی و عکس برای وب سایت

مهارت مورد نیاز:

گرافیست

نام و نام خانوادگی:

مجتبی قباخلو

نشانی پستی:

تهران محله تیموری خ حبیب زادگان خ قاسمی وچه گلستان پلاک 3

تلفن:

66072500

وب سایت:

hpds.ir

پست الکترونیک:

sales@hpds.ir


توضیحات:

داشتن نمونه کار در حوزه فناوری اطلاعات
شناخت از محتوا ذخیره ساز ها
به صورت ساعتی و پارت تایم