فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

موشن گرافیک

نام شرکت:

دارالقرآن

تخصص:

گرافیک- نرم افزا تولید مولتی مدیا

مهارت مورد نیاز:

گرافیک- تولید محتوا

نام و نام خانوادگی:

تقی پور

نشانی پستی:

تهران - خیابان رشت- پ 39

تلفن:

66959183-09333953316

وب سایت:

telavat.ir

پست الکترونیک:

h.taqipur61@gmail.com


توضیحات:

جهت ارائه آموزش های قرآنی به صورت غیر حضوری مد نظر است دروس به صورت مولتی مدیا و به صورت انیمیشن تولید شود.