فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

موشن گرافیست

نام شرکت:

نقطه خط پویا

تخصص:

موشن گرافیک

مهارت مورد نیاز:

آشنا با نرم افزار ها و اصول موشن گرافیک

نام و نام خانوادگی:

سجاد آرمیون

نشانی پستی:

فاطمی-چهاراه کارگر

تلفن:

02166908074

وب سایت:

پست الکترونیک:

info@dot-line.ir


توضیحات:

جهت کار در استودیوی چند بزند ورزشی و آرایشی
لطفا رزومه و نمونه کار های خود را به آدرس درج شده ارسال کنید.