فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

طراح گرافیک

نام شرکت:

امین

تخصص:

لی آوت، هویت بصری، تبلیغات

مهارت مورد نیاز:

تسلط بر نرم افزارهای کاربردی دیزاین

نام و نام خانوادگی:

رز روان خواه

نشانی پستی:

ولیعصر - بالاتر از میرداماد

تلفن:

09122175978

وب سایت:

پست الکترونیک:


توضیحات: