فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

طراح گرافیک ارشد

نام شرکت:

آژانس برندسازی ماورای

تخصص:

خلاق | روحیه همکاری تیمی

مهارت مورد نیاز:

تسلط به نرم افزارهای گرافیکی | مدیریت تیم طراحی

نام و نام خانوادگی:

سمیرا انتصاری

نشانی پستی:

پاسداران، خیابان گل نبی

تلفن:

۰۲۱۲۶۷۱۲۶۸۱

وب سایت:

www.mavaray.com

پست الکترونیک:

job@mavaray.com


توضیحات:

مسلط به برندسازی و هویت بصری برند
تدوین برندبوک و هویت برند سازمانی
صیانت از هویت برند مشتریان
خلاقیت در کمپین های برندینگ