فرصت های شغلی

عنوان شغلی:

انجام طراحی گزارش سالانه

نام شرکت:

شرکت دولتی

تخصص:

Photoshop ,corel draw,indsign

مهارت مورد نیاز:

گزارش سالانه شرکتی

نام و نام خانوادگی:

فرهاد پزشکیان

نشانی پستی:

ایران

تلفن:

09213807214

وب سایت:

پست الکترونیک:

sadooni2005@gmail.com


توضیحات:

با سلام
تهیه گزارش سالانه عملکرد شرکت دولتی