نمایشگاه گروهی نقاشی

عنوان:

نمایشگاه گروهی نقاشی

زمان:

10 الی 20 آبان ماه 98

سخنرانان:

-

مکان:

گالری ورد

توضیحات:

انتشار در شبکه های اجتماعی: