فراخوان/ نشان شیرازه، سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب

عنوان:

فراخوان/ نشان شیرازه، سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب

زمان:

دی ماه ۱۳۹۷

سخنرانان:

مکان:

مؤسسه  خانه کتاب

توضیحات:

نشان شيرازه،«سومين دوسالانه‌ی هنرطراحي کتاب» توسط مؤسسه‌ی خانه کتاب و معاونت امور فرهنگي با مشارکت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در دی ماه ۱۳۹۷ برگزارمی‌شود. دبيرخانه‌ی دو سالانه از ناشران، طراحان گرافيک، هنرمندان تصويرگر و سايرهنرمندان فعال درصنعت نشر و طراحي کتاب دعوت مي کند با ارسال آثار منتشر شده‌ی خود درسال‌های ۱۳۹۵ و ۹۶ دراين رويداد شرکت کنند.

انتشار در شبکه های اجتماعی: