رویداد/ نمایشگاه «فصل سفر» نگاهی به پوسترهای دهه‌ی ۴۰ «سازمان جلب سیاحان»

عنوان:

رویداد/ نمایشگاه «فصل سفر» نگاهی به پوسترهای دهه‌ی ۴۰ «سازمان جلب سیاحان»

زمان:

یکشنبه ۳۱ تیرماه، ساعت ۱۸

سخنرانان:

هادی مظفری، ابراهیم حقیقی، محیط طباطبایی، بهرام کلهرنیا

مکان:

بزرگراه باقری، خیابان استقلال، خیابان برادران قزوینی شمالی(توحید شمالی)- عمارت ارباب هرمز، پارک پلیس، موزه گرافیک ایران

توضیحات:

انتشار در شبکه های اجتماعی: